GİMDES İSİM HAKKI SÖZLEŞMESİ

Taraflar:

1-    GİMDES- Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği ile (sözleşmede GİMDES olarak anılacaktır)

Adres:

2-     2- ……………….. Şirketi   (sözleşmede bayii olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

3-         Adres:

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu GİMDES in kendi malı olan HELAL DUNYA isminin bayii tarafından kullanılmasına ilişkin yetki, sorumluluk ve şartların belirlenmesidir.

Bu sözleşme kapsamındaki haklar Bayi’e münhasır olarak verilmemiş olup, GİMDES bu isimle ilgili olarak istediği sayıda firmaya kullandırabileceği gibi bizzat kendisi de bu ismi kullanmaya yetkilidir.

4-

Sözleşmenin Başlangıcı

İşbu sözleşmenin okunarak mutabakata varılıp imzalandığı tarih olarak kabul edilir.

Sözleşme Süresi

Başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır.
Sözleşme Şartları 

1-Firmanın yükümlülükleri

 1. İş bu sözleşme ile firmaya GİMDES‘i ve kullanımını vermiş olduğu HELAL DUNYA ismini temsil etme hakkı tanınmamış olup firma GİMDES VE HELAL DUNYA nam ve hesabına hiçbir faaliyette bulunmayacak, sözleşme konusu ismi belirtilen şartlarda ve riski firmaya ait olmak üzere kullanacaktır.
 2. Firma bünyesinde çalıştıracak personeline GİMDES ten eğitim aldırtmayı kabul ve taahhüt eder.
 3. Firma, GİMDES ve HELAL DUNYA adına her ne sebepte olursa olsun beyan ve taahhütte bulunamayacağını ve aksi halde GİMDES ve/veya HELAL DUNYA nın maruz kalacağı her türlü talep ve zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
 4. Firma, kuracak olduğu HELAL DUNYA marketinin yer ve bölge seçiminde GİMDES in vereceği karara uymakla yükümlüdür.
 5. Firma GİMDES in market kurulumunda belirttiği minimum standartları sağlaması gerekmektedir.
 6. Firma markette satacağı tüm ürünlerin GİMDES in onayından geçirmek zorundadır.
 7. Firma GİMDES in onay vermediği hiçbir maddeyi ve ürünü satamaz. Bu durumun vuku bulması durumunda GİMDES firmanın isim kullanma hakkını iptal etme ve bunu istediği şekilde yayımlama hakkına sahip olacaktır
 8. Firma GİMDES in bilgisi ve izni olmadan hiçbir yerde şube açamaz ve devredemez.
 9. Firma kullanacağı HELAL DUNYA ismini GİMDES in izni ve bilgisi altında kuracağı en fazla 5 market için kullanabilir.5 den fazla market açması GİMDES ve HALAL DUNYA BİRLİĞİ” nin vereceği özel izne tabi olacaktır.
 10. Firma açacağı tüm şubelerin GİMDES denetim ekibi tarafından denetleneceğini kabul eder ve denetim sözleşmesi imzalar.
 11. Sözleşme her şube ile ayrı yapılır.
 12. Firma açtığı şubeleri kapatmak istemesi durumunda 3 ay önceden GİMDES e yazılı olarak bildirmek zorundadır.
 13. Firma kendi bölgesinde müşteri servisi kaldırabilir, Firma müşterilerinin alışverişte kullanması için diğer şubelerle ortak çalışacak müşteri kartı çıkartabilir.
 14. Firma bünyesinde eğer pos cihazı bulundurmak isterse, bu GİMDES in kabul edeceği bir finans kurumuna ait olması gereklidir,
 15. Firma, reklam ve pazarlama amaçlı olarak yapılacak yazılı, görsel ve tüm yayımlar, önceden GİMDES in onayını almakta yükümlüdür. Bu onay alındıktan sonra bu yayımlar gerçekleştirilecek. Onay alınmadan yapılan yayımlardan oluşacak maddi ve manevi her türlü sorumluluk firmanın olacak ve bu hususta ilgili GİMDES, firmanın isim kullanma hakkını iptal etme ve bu iptali istediği şekilde yayımlama hakkına sahip olacaktır. Reklam faaliyetleri ile ilgili giderler firmanın kendisi tarafından karşılanacaktır.
 16. Firma satış rakamlarını GİMDES in bildirdiği aralıkta tutmak ve GİMDES in onayı ile indirime gitmek zorundadır.
 17. Firma perakendeye yönelik sertifikalı olan tüm ürünleri satmakla yükümlüdür.
 18. Sır saklama yükümlülüğü; firma GİMDES ve/veya HALAL DUNYA hakkında, işbu sözleşme konusu işle ilgili olarak muttali(haberdar olmak, öğrenmek, farkına varmak) olduğu veya olacağı her türlü bilgi ,standart ve uygulama, yazışma,ürün fiyatları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla 3. kişilerden yasal yolla elde edilmiş bilgiler dışındaki tüm bilgi ve materyalleri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi;Bu bilgileri GİMDES in yazılı izni olmaksızın 3 kişilere vermemeyi ,açıklamamayı ,kamuya duyurmamayı,değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı ,aksi taktirde GİMDES ve/veya HALAL DUNYA ‘nın uğrayacağı her türlü zararı karşılamayı taahhüt eder.
 19. Bilgi verme yükümlülüğü; Firma GİMDES tarafından öngörülen şekil ve zamanlarda satış sonuçları, aylık satış tahminleri ve satışlara ait müşteri listeleri, reklam faaliyetleri, müşteri servis hizmetleri, rekabet, sorunlar ile GİMDES in talep edeceği diğer konular hakkında yazılı rapor vermekle yükümlüdür.

 

 1. Firma GİMDES in öncülüğünde kurulacak olan “HALAL DUNYA BİRLİĞİ” ne üye olmak ve bu birliğin yaptırımlarını yerine getirmek zorundadır.

2-GİMDES’in yükümlülükleri

 1. GİMDES isim hakkı karşılığında herhangi bir ücret talep edemez.
 2. GİMDES şube açan firmaları denetlemek ve Helal Market Standartlarına uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.
 3. GİMDES Firmaya ait tüm şubelerle ayrı denetleme sözleşmesi imzalayıp denetimlerini planlamakla yükümlüdür.
 4. GİMDES denetimler için yıllık belirlenen sertifikalama ücretinin taban fiyatını göz önünde bulundurarak denetim bedeli alabilir.
 5. GİMDES’in Firmanın Helal Market Standardına uymaması durumunda isim hakkını kullandırmama hakkı vardır.

 

3-Market için minimum gereklilikler

 

 1. Market 60- 100 m2 aralığında olmalıdır. GİMDES in vereceği özel izinle daha yüksek metrekarelerde dükkân olabilir.
 2. Market turuncu raf sistemleri ile donatılmalıdır.
 3. En az1 kasap dolabı, 2 sütlük ve 1 meşrubat dolabı ve 1 derin dondurucu olmalıdır.
 4. Çalışanları erkek olmalıdır.
 5. Çalışma saatleri 09.00–21.00 olmalıdır.
 6. Çalışanların üzerinde marketin logosunun bulunduğu turuncu önlük olmalıdır.
 7. Market ara sokakların dışında halkın gelip geçiş yolu üzerinde olmalıdır.
 8. Marketin iletişim araçları çalışır durumda olmalı ve takip edilmelidir.
 9. Markette kayıt yapabilen güvenlik kameraları olmalıdır.
 10. Marketin ışıklandırma sistemi yeterli olmalıdır.
 11. Market zemini pürüzsüz ve temiz mermer, fayans vb. materyalden olmalıdır.
 12. Market duvarları ve tavanı temiz ve alçıpen vb. materyalden olmalıdır.
 13. Marketin giriş- çıkış kısmı cam olmalıdır.
 14. Market rafları boş kalmamalıdır.
 15. Market deposu ürün stoklamaya elverişli olmalıdır.
 16. Firma, bünyesinde çalışan personelin ibadetini yapması için gerekli şartların oluşturulması,

4- Genel Şartlar

 1. İşbu sözleşme GİMDES’in muvafakati olmadan 3. şahıslara devir ve temlik edilemez. Sözleşmeden doğan haklar kullandırılamaz.
 2. Anlaşmanın feshi; işbu sözleşmedeki yükümlülüklere Firma tarafından uyulmaması yerine getirilmemesi durumunda GİMDES tarafından anlaşma tek taraflı olarak feshedilebilir.

İşbu sözleşme 3 sahifeden ibaret olup, taraflarca imzalanmadan 1 hafta önce okunmuş ve gününde imzalanmıştır. Sözleşmeden doğan ihtilaflarda her 2 tarafta birer hakem atar ve bu hakemlerin vereceği karara uyulur. Eğer hakemler ihtilafta kalırsa bu iki hakem üçüncü bir hakemi atar ve bu hakemin vereceği karara taraflar uyar.

Tarih:   . . / . . /201 .

            FİRMA                                                                 GİMDES

2 thoughts on “GİMDES İSİM HAKKI SÖZLEŞMESİ

 1. Ben Tokat’ta yaşıyorum. Bulunduğumuz yere yakın HelalDünya Marketleri olmadığından bazı ürünleri temin etmekte zorlanıyoruz. Gimdes’in veya bir HDM Şubesinin online (internetten kargo ile) satış yapması mümkünmü?. bizim için bazı güvenli ürünlere ulaşımı mümkün kılabilir. Teşekkürler.

 2. Selamun Aleyküm gimdes bu hdm market açacak kişiden ne kadar para istiyor ürünler için para istiyor mu borca veriyor mu raf ve dükkan açılış masrafı kime ait detaylı bilgi alabilir miyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir