GİMDES İSİM HAKKI SÖZLEŞMESİ

GİMDES İSİM HAKKI SÖZLEŞMESİ

Taraflar:
1- GİMDES- Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma
Araştırmaları Derneği ile (sözleşmede GİMDES olarak anılacaktır)
Adres:

2- 2- ……………………………………………………Firması (sözleşmede şube
olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.
3- Adres:

SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İş bu sözleşmenin konusu GİMDES in kendi malı olan HALAL DUNYA MARKETLERİ
isminin şube tarafından kullanılmasına ilişkin yetki, sorumluluk ve şartların
belirlenmesidir.
Bu sözleşme kapsamındaki haklar şube’ye münhasır olarak verilmemiş olup,
GİMDES bu isimle ilgili olarak istediği sayıda firmaya kullandırabileceği gibi bizzat
kendisi de bu ismi kullanmaya yetkilidir.

Sözleşmenin Başlangıcı
İşbu sözleşmenin okunarak mutabakata varılıp imzalandığı tarih olarak kabul edilir.

Sözleşme Süresi
Başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır. Sözleşme bitiş tarihinden 1 ay önce taraflardan
bir itiraz olmadıkça sözleşme otomatik olarak 1 yıl uzatılır.

Sözleşme Şartları

1-Firmanın yükümlülükleri
1. İş bu sözleşme ile firmaya GİMDES‘i ve kullanımını vermiş olduğu HALAL DUNYA
MARKETLERİ ismini temsil etme hakkı tanınmamış olup firma GİMDES VE
HALAL DUNYA MARKETLERİ nam ve hesabına hiçbir faaliyette bulunmayacak,
sözleşme konusu ismi belirtilen şartlarda ve riski firmaya ait olmak üzere
kullanacaktır.
2. Firma bünyesinde çalıştıracağı personeline GİMDES ten eğitim aldırtmayı kabul
ve taahhüt eder.
3. Firma, GİMDES ve HALAL DUNYA MARKETLERİ adına her ne sebepte olursa
olsun beyan ve taahhütte bulunamayacağını ve aksi halde GİMDES ve/veya
HALAL DUNYA MARKETLERİ’nın maruz kalacağı her türlü zararı karşılamayı
kabul ve taahhüt eder.
4. Firma, kuracak olduğu HALAL DUNYA MARKETLERİ’nin şubesi olmak için yer
ve bölge seçiminde GİMDES in vereceği karara uymakla yükümlüdür.
5. Firmanın GİMDES in market kurulumunda belirttiği minimum standartları
sağlaması gerekmektedir.

6. Firma markette satacağı tüm ürünlerin GİMDES in onayından geçirmek
zorundadır.

7. Firma GİMDES in onay vermediği hiçbir maddeyi ve ürünü satamaz. Bu
durumun vuku bulması durumunda GİMDES firmanın isim kullanma hakkını iptal
etme ve bunu istediği şekilde yayımlama hakkına sahip olacaktır

8. Firma GİMDES in bilgisi ve izni olmadan hiçbir yerde şube açamaz ve
devredemez.

9. Firma kullanacağı HALAL DUNYA MARKETLERİ ismini GİMDES in izni ve
bilgisi altında kuracağı en fazla 5 market için kullanabilir.5 den fazla market
açması GİMDES ve HALAL DUNYA BİRLİĞİ” nin vereceği özel izne tabi
olacaktır.

10. Firma açacağı tüm şubelerin GİMDES denetim ekibi tarafından denetleneceğini
kabul eder ve denetim sözleşmesi imzalar.

11. Sözleşme her şube ile ayrı yapılır.

12. Firma açtığı şubeleri kapatmak istemesi durumunda 3 ay önceden GİMDES e
yazılı olarak bildirmek zorundadır.

13. Firma kendi bölgesinde müşteri servisi kaldırabilir, Firma müşterilerinin
alışverişte kullanması için diğer şubelerle ortak çalışacak müşteri kartı
çıkartabilir.

14. GİMDES,HALAL DUNYA MARKETLERİ online şubesi açma hakkını ayrı bir
sözleşme ile takip eder.Şube kendine ait bir online satış sitesi açamaz ve
işletemez.

15. Şube internetten satış yapmak istiyorsa HALAL DUNYA MARKETLERİ online
şube ile ortak çalışmak zorundadır.Bu iş birliği GİMDES ile mutakabat halinde
hazırlanan şartnameye göre yürütülür.

16. Firma bünyesinde eğer pos cihazı bulundurmak isterse, bu GİMDES in kabul
edeceği bir finans kurumuna ait olması gereklidir.

17. Firma, reklam ve pazarlama amaçlı olarak yapılacak yazılı, görsel ve tüm
yayımlar, önceden GİMDES in onayını almakta yükümlüdür. Bu onay alındıktan
sonra bu yayımlar gerçekleştirilecek. Onay alınmadan yapılan yayımlardan
oluşacak maddi ve manevi her türlü sorumluluk firmanın olacak ve bu hususta
ilgili GİMDES, firmanın isim kullanma hakkını iptal etme ve bu iptali istediği
şekilde yayımlama hakkına sahip olacaktır. Reklam faaliyetleri ile ilgili giderler
firmanın kendisi tarafından karşılanacaktır.Toplu olarak kararı alınan
reklam,broşür,fuar v.s çalışmaları için yapılan masraflar marketler arasında eşit
şekilde paylaştırılacaktır.
18. Firma satış rakamlarını GİMDES in bildirdiği aralıkta tutmak ve GİMDES in onayı
ile indirime gitmek zorundadır
.
19. Firma perakendeye yönelik GİMDES sertifikalı olan tüm ürünleri satmakla
yükümlüdür.

20. Sır saklama yükümlülüğü; firma GİMDES ve/veya HALAL DUNYA
MARKETLERİ hakkında, işbu sözleşme konusu işle ilgili olarak muttali(haberdar
olmak, öğrenmek, farkına varmak) olduğu veya olacağı her türlü bilgi ,standart ve
uygulama, yazışma,ürün fiyatları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla 3.
kişilerden yasal yolla elde edilmiş bilgiler dışındaki tüm bilgi ve materyalleri ticari
sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi;Bu bilgileri GİMDES in yazılı izni olmaksızın
3 kişilere vermemeyi ,açıklamamayı ,kamuya duyurmamayı,değiştirmemeyi ve
bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı ,aksi taktirde GİMDES
ve/veya HALAL DUNYA MARKETLERİ’nin uğrayacağı her türlü zararı
karşılamayı taahhüt eder.

21. Bilgi verme yükümlülüğü; Firma GİMDES tarafından öngörülen şekil ve
zamanlarda satış sonuçları, aylık satış tahminleri ve satışlara ait müşteri listeleri,
reklam faaliyetleri, müşteri servis hizmetleri, rekabet, sorunlar ile ilgili GİMDES in
talep edeceği diğer konular hakkında yazılı rapor vermekle yükümlüdür.

22. Firma GİMDES in öncülüğünde kurulacak olan “HALAL DUNYA BİRLİĞİ” ne üye
olmak ve bu birliğin yaptırımlarını yerine getirmek zorundadır.

23. Bütün şubeler GİMDES’in daveti ile yılda en az bir defa toplanacak ve alınan
kararlar şubeler tarafından kabul edilmiş olacaktır.
2-GİMDES’in yükümlülükleri
1. GİMDES isim hakkı karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

2. GİMDES şube açan firmaları denetlemek ve Helal Market Standartlarına
uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.

3. GİMDES Firmaya ait tüm şubelerle ayrı denetleme sözleşmesi imzalayıp
denetimlerini planlamakla yükümlüdür.

4. GİMDES denetimler için yıllık belirlenen sertifikalama ücretinin taban fiyatını göz
önünde bulundurarak denetim bedeli alabilir.Sertifikalandırma’nın bedeli 2019 yılı
için kdv dahil 1800 tl olarak ödenecektir.

5. GİMDES’in Firmanın Halal Market Standardına uymaması durumunda isim
hakkını kullandırmama hakkı vardır.

3-Market için minimum gereklilikler

1. Market ortalama 75- 150 m
aralığında olmalıdır. GİMDES in vereceği özel izinle
daha yüksek metrekarelerde market olabilir.

2
2. Market turuncu raf sistemleri ile donatılmalıdır.

3. Market ön cephe tabelası: sol tarafta halal dunya marketleri logosu, ortada halal
dunya marketleri yazısı, sağ tarafta şube ismini belirten yazı, renk ve formata
uygun olacak şekilde hazırlanır.

4. En az1 kasap dolabı, 2 sütlük ve 1 meşrubat dolabı ve 1 derin dondurucu
olmalıdır.

5. Çalışanları erkek olmalıdır.Mahremiyet şartlarına göre bayanda çalışabilir veya
çalıştırabilir.
6. Çalışma saatleri 08.00–21.00 olmalıdır,mevsime göre saatler düzenlenebilir.

7. Çalışanların üzerinde marketin logosunun bulunduğu turuncu önlük olmalıdır.

8. Market ara sokakların dışında halkın gelip geçiş yolu üzerinde olmalıdır.

9. Marketin iletişim araçları çalışır durumda olmalı ve takip edilmelidir.

10. Markette kayıt yapabilen güvenlik kameraları olmalıdır.

11. Marketin ışıklandırma sistemi yeterli olmalıdır.

12. Market zemini pürüzsüz ve temiz mermer, fayans vb. materyalden olmalıdır.

13. Market duvarları ve tavanı temiz ve alçıpen vb. materyalden olmalıdır.

14. Marketin giriş- çıkış kısmı cam olmalıdır.

15. Market rafları boş kalmamalıdır.

16. Market deposu ürün stoklamaya elverişli olmalıdır.
17. Firma, bünyesinde çalışan personelin ibadetini yapması için gerekli şartları
oluşturmalıdır.

4- Genel Şartlar

1. İşbu sözleşme GİMDES’in muvafakati olmadan 3. şahıslara devir ve temlik
edilemez. Sözleşmeden doğan haklar kullandırılamaz.
2. Anlaşmanın feshi; işbu sözleşmedeki yükümlülüklere firma tarafından
uyulmaması yerine getirilmemesi durumunda GİMDES tarafından anlaşma tek
taraflı olarak feshedilebilir.

İşbu sözleşme 4 sahifeden ibaret olup, taraflarca imzalanmadan önce
okunmuş ve gününde imzalanmıştır. Sözleşmeden doğan ihtilaflarda her 2
tarafta birer hakem atar ve bu hakemlerin vereceği karara uyulur. Eğer
hakemler ihtilafta kalırsa bu iki hakem üçüncü bir hakemi atar ve bu
hakemin vereceği karara taraflar uyar.
Tarih: . . / . . /2020 .
FİRMA                                                                                   GİMDES

 

GİMDES-HALAL DUNYA MARKETLERİ İSİM HAKKI SÖZLEŞMESİ

4 thoughts on “GİMDES İSİM HAKKI SÖZLEŞMESİ

  1. Ben Tokat’ta yaşıyorum. Bulunduğumuz yere yakın HelalDünya Marketleri olmadığından bazı ürünleri temin etmekte zorlanıyoruz. Gimdes’in veya bir HDM Şubesinin online (internetten kargo ile) satış yapması mümkünmü?. bizim için bazı güvenli ürünlere ulaşımı mümkün kılabilir. Teşekkürler.

  2. Selamun Aleyküm gimdes bu hdm market açacak kişiden ne kadar para istiyor ürünler için para istiyor mu borca veriyor mu raf ve dükkan açılış masrafı kime ait detaylı bilgi alabilir miyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir